Menu:
norsk   englishBred maskinfaglig plattform


Intentium har maskinteknisk kompetanse på sivilingeniør (M.Sc) og ingeniør nivå innen fagfeltene;
Maskinkonstruksjon ved bruk av 3D DAK. Vi har erfaring med de fleste store DAK- og CAE-verktøyene, som PTC Creo (tidligere Pro/ENGINEER), SolidEdge, SolidWorks, Catia, I-deas, AutoCad, MSC Nastran/Patran, FEDEM, Code_Aster og OpenFOAM.
Konstruksjon og beregning av mekanismer.

Prosjektering av prosess-, energi- og produksjonsanlegg. Energiteknikk, varmeteknikk, kjøleteknikk / kuldeteknikk.
Struktur- og termisk analyse ved bruk av FEA. Vi har erfaring med bl.a. FEA-verktøyene; Nastran/Patran, FEDEM og Code_Aster.
Fluidmekanikk. For data-beregninger benyttes OpenFOAM, et åpen kildekode CFD (Computational Fluid Dynamics) program.

Materialkunnskap; metaller, termoplaster, herdeplaster, elastomerer.

Konstruksjon av strukturer i fiberarmerte komposittmaterialer.

Tribologi, overflateteknikk og korrosjonsvern. Tribologi er læren om slitasje og smøring av maskindeler.

Mekatronikk

Utforming av sprøytestøpte plastkomponenter.

Design og konstruksjon av tynnplate produkter.

Innkapsling av elektroniske komponenter.

"If it looks good, it is good"

Intentium forsøker å etterleve betydningen av ordene til Reginald Joseph Mitchell, konstruktøren av Spitfire; "If it looks good, it is good".