Menu:

norsk   englishIntentium AS er en ingeniørbedrift som siden oppstart i 2007, har arbeidet med utvikling av flytende bølgekraft. Bedriften har stått bak flere eksterne studier av et patentert offshore bølgekraftanlegg, og gjennomførte i 2012 modelltesting i havlaboratoriumet til Aalborg Universitet gjennom EU fp7 prosjektet MARINET. Intentium har sin egen interne bølgetank i lokalene i Sjøparken i Larvik Vestfold. Intentium arbeider også med ingeniørtjenester innen maskinteknisk konstruksjon, produktdesign og prosjektering av prosess- og energianlegg. Intentium benytter de beste 3D designverktøy, som PTC Creo (tidl. Pro/Engineer). Bedriftens kunder er hovedsaklig små og store industribedrifter. Intentium er etablert av siv.ing. Lars Edvardsen, som har tidligere erfaring fra Kongsberg Defence & Aerospace Romvirksomhet og Jotron AS. Bedriften drifter også open wave energy project.

Klima-standpunkt

Bedriften har arbeidet med mange ulike prosjekter og produkter. Vi har tatt vårt klima-standpunkt, og sier derfor nå nei takk til olje&gass-prosjekter. Og ja – å si nei til olje&gass gjør det svært mye vanskeligere å drive en maskinteknisk ingeniørbedrift i Norge.

Dette er noen av prosjektene / produktene våre ansatte har arbeidet med:

Produktutvikling av utstyr for voksbeskyttelse av planter (erstatning for gift).
Stålstrukturer for steinknuseanlegg.
Prosjektering av renseanlegg for vann.
Prosjektering av renseanlegg for lukt.
Konstruksjon av spesialisert vogntralle.
Oppsett av pnaumatikk produksjonsutstyr.
Prosjektering av energisentraler basert på grunnvarme med avkjøling og oppvarming.
Anbudsinnhenting, bestilling og produksjonsoppfølging store systemer.
Utviklingsprosjekt for utvikling av offshore bølgekraft.
Arbeid med kjølemaskineri.
Konstruksjon og produksjonsunderlag roterende sveisebord.
Design og verktøybestilling og produksjonsoppstart av sprøytestøpte plastkomponenter.
Ingeniørarbeid knyttet til materialvalg metall, termoplast, elastomerer etc.
Design av etiketter / labels.
Design og konstruksjon mekaniske deler (innkapsling) av maritim nød radartransponder.
Konstruksjon av fagverk støttestrukturer.
Mekanisk design og konstruksjon av styreskap.
Utvikling av 90graders lettvekts girboks.
Konstruksjon av lette strukturer i komposittmaterialer.
Design og konstruksjon mekaniske deler av maritim Float-free ferdskriver.
Design og konstruksjon mekaniske deler VHF flyplass-radioforsterker.
Oppsett av testutstyr for maritimt nødutstyr.
Ingeniørarbeid knyttet til pakningsløsninger.
Produkt- / ingeniørarbeid maritime nødlys.
Produkt- / ingeniørarbeid maritim håndholdt VHF.
Produkt- / ingeniørarbeid VHF flyplass-radio produkter.
Mekanisk konstruksjon av innkapsling og kjølekomponenter for flight computer.
Konstruksjon av produksjonsutstyr for elektronikkindustrien.
Konstruksjon og produksjonsunderlag av automatisert sveisejigg for rørsveis, store dimensjoner.
Utvikling og konstruksjon av antennepekemekanisme for romfart.
Tilbudsarbeid og delkonstruksjon av utfoldingsmekanisme for Ariane 5 upper stage rakettmotor.
Produkt- / ingeniørarbeid Ariane 5 booster feste og seperasjonsmekanismer.
Produkt- / ingeniørarbeid komposittmaterialer.
Montasjeutstyr for pakninger.
Tilbudsarbeid og delkonstruksjon av HDRM (Hold Down and Release) og utfoldingsmekanisme for romfart parabolantenne.