Menu:


norsk   englishMaskinkonstruksjon

Intentium tilbyr tjenester innenfor maskinkonstruksjon på alle nivåer. Dagens utvikling av 3D DAK (eng CAD) har gjort arbeidsprosessene fra idé til prototype svært effektive. Selv for svært enkle detaljer, vil det i de fleste tilfeller lønne seg å benytte et moderne 3D verktøy for å generere produksjonsunderlag. Metoden er svært rask for erfarne operatører, og dette gir dessuten muligheter til å innføre senere endringer uten særlige kostnader. Intentium har lang erfaring med maskinkonstruksjon og dokumentasjon av dette. Bedriftens hovedverktøy er PTC Creo (tidl. Pro/Engineer), men bedriften har erfaring med de fleste kjente DAK-verktøyene. Det kan eksporteres til alle vanlige standardformat.

FEA og CFD beregninger

Intentium kan utføre de fleste maskintekniske beregninger. Dette kan være statiske styrkeberegninger, dynamiske beregninger - egenfrekvensanalyser, varmetekniske beregninger og strømningstekniske analyser (CFD). For vanlige statiske styrkebergninger, ønsker man som regel kun å utføre lineære analyser, for å ha god margin til brudd.

Produktutvikling

Intentiums ansatte har lang erfaring med produktutvikling innen bl.a. mekanismer, sprøytestøpte plastkomponenter og tynnplatedesign. Bedriften har videre et betydelig nettverk av eksterne ressurser som kan benyttes. Det brukes i stor grad såkalt Rapid Prototyping ved fremtaking av nye komponenter.